Font Style – Pochylenie Tekstu CSS

Pochylenie Tekstu CSS

font-style

Własność za pomocą, której możemy pochylić czcionkę (kursywa) to font-style (ang. styl czcionki). Czcionkę możemy pochylić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem pochylenia czcionki jest po prostu zmiana czcionki na pochyłą w ramach jednej rodziny czcionek, o ile wersja pochyła jest dostępna. Dokonujemy tego za pomocą wartości italic (ang. kursywa).

.italic { font-style: italic; }
<p class="italic">Tekst pochylony</p>
<p>Wyraz <span class="italic">pochylony</span></p>

Tekst pochylony

Wyraz pochylony

Jeśli pochyła wersja czcionki jest niedostępna można dokonać tzw. fałszywego pochylenia czcionki (ang. faux-italic) normalnej za pomocą wartości oblique (ang. pochyły).

.oblique { font-style: oblique; }
<p class="oblique">Tekst sztucznie pochylony</p>
<p>Wyraz sztucznie <span class="oblique">pochylony</span></p>

Tekst sztucznie pochylony

Wyraz sztucznie pochylony

Wartości własności font-style

font-style: normal; (domyślna)
font-style: italic;
font-style: oblique;

Liniowe elementy html <em> oraz <i> posiadają domyślnie wartość tej własności.

em, i { font-style: italic; } (domyślna wartość)
<p>Ten wyraz jest <em>pochylony</em></p>
<p>Ten wyraz jest <i>pochylony</i></p>

Ten wyraz jest pochylony

Ten wyraz jest pochylony

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.