Letter Spacing – Odstęp Litery CSS

letter spacing odstep pomiedzy literami kurs css 3 html 5

Odstęp między literami CSS

letter-spacing

Możemy regulować odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami (literami), za pomocą własności letter-spacing (ang. miejsce pomiędzy literami). Własność ta przyjmuje zarówno dodatnie jak i ujemne wartości w px. Wartości dodatnie zwiększają odstęp pomiędzy literami, natomiast wartości ujemne zmniejszają je.

p { letter-spacing: 2px; }
p { letter-spacing: 1px; }
p { letter-spacing: 0; }
p { letter-spacing: -1px; }
p { letter-spacing: -2px; }

Letter spacing 2px

Letter spacing 1px

Letter spacing 0 (domyślny)

Letter spacing -1px

Letter spacing -2px

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.