Lista Definicji HTML

Lista definicji HTML

<dl>

Trzecim (i ostatnim) rodzajem listy jest lista definicji, albo definicyjna. Zapisujemy ją znacznikiem <dl> (ang. definition list). Lista ta oprócz nazwy różni się trochę od poprzednich list. W tej liście do danego pojęcia przypisujemy określoną definicję (stąd nazwa), tak jakbyśmy pisali słownik.

<dl>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

Elementy listy definicyjnej HTML

<dt> <dd>

Poszczególnymi elementami listy nie są już (tak jak w listach poprzednich) elementy <li>.  Zostały one niejako zastąpione dwoma nowymi elementami:

 • <dt>  definition term (pojęcie)
 • <dd> definition description (definicja, opis pojęcia)

Najpierw podajemy nazwę pojęcia posługując się elementem <dt>, a następnie opisujemy to pojęcie w elemencie <dd>.

<dl>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

W jednej liście możemy zmieścić wiele pojęć.

<dl>
 <dt>Html</dt>
 <dd>Język opisu stron internetowych</dd>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
Html
Język opisu stron internetowych.
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

Do jednej definicji możemy dodać więcej pojęć.

<dl>
 <dt>Lista nieuporządkowana</dt>
 <dt>Lista uporządkowana</dt>
 <dt>Lista definicyjna</dt>
 <dd>Lista języka Html.</dd>
</dl>
Lista nieuporządkowana
Lista uporządkowana
Lista definicyjna
Lista języka Html.

Jednemu pojęciu możemy również przypisać wiele znaczeń.

<dl>
 <dt>Lista nieuporządkowana</dt>
 <dd>Lista języka Html.</dd>
 <dd>Najczęściej wykorzystywany rodzaj listy Html.</dd>
</dl>
Lista nieuporządkowana
Lista języka Html.
Najczęściej wykorzystywany rodzaj listy Html.

Jak widzicie lista definicyjna jest dość szczególnym rodzajem listy w języku Html, dlatego też jej wykorzystanie nie należy do najczęstszych. Zdecydowanie częściej będziemy używać listy <ul>, znacznie rzadziej listy <ol>, a już tylko czasami listy <dl>, no chyba, że ktoś akurat pisze encyklopedię w Html. Wymieńmy wszystkie listy w jednym miejscu, żeby łatwiej było je zapamiętać.

 • <ul> unordered list (lista nieuporządkowana)
 • <ol> ordered list (lista uporządkowana)
 • <dl> definition list (lista definicyjna)
Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.