Lista Nieuporządkowana HTML

Lista Nieuporządkowana HTML

<ul>

Drugim rodzajem listy w języku html, jest lista nieuporządkowana, zwana też listą wypunktowaną. Elementy tej listy nie są numerowane, a luźno wymienione po tzw. myślnikach. Domyślnie rolę tych myślników przejmują kropki.

  • element listy
  • element listy

Listę nieuporządkowaną tworzymy za pomocą elementu <ul> (ang. unordered list – lista nieuporządkowana). Tak jak w liście uporządkowanej elementy listy również tworzymy poprzez element <li>.

<ul>
  <li>element listy</li>
  <li>element listy</li>
</ul>
  • element listy
  • element listy

Jeśli chcemy zatytułować listę nieuporządkowaną również musimy skorzystać ze znanego nam już elementu nagłówka.

<h3>Lista nieuporządkowana</h3>
<ul>
  <li>element listy</li>
  <li>element listy</li>
</ul>

Lista nieuporządkowana

  • element listy
  • element listy
Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.