Pochylenie Tekstu HTML

Pochylenie Tekstu HTML

<em> i <i>

Pochylenia tekstu w języku HTML możemy dokonać poprzez elementy <em> oraz <i>.

Element <em> (ang. emphasize – podkreślenie, uwypuklenie) jest nowym znacznikiem wprowadzonym w specyfikacji HTML5.

Element <i> (ang. italic – kursywa, tekst pochyły) używany był i jest nadal od dawna w HTML.

<p>Ten wyraz jest <em>pochylony</em></p>
<p>Ten wyraz jest <i>pochylony</i></p>
Ten wyraz jest pochylony
Ten wyraz jest pochylony

<em> czy <i>

Skoro na ekranie wyglądają tak samo, to jaka jest różnica między nimi i który stosować?

Element <em> według nowych standardów HTML5 ma wyróżniać tekst poprzez podkreślenie oraz zwiększenie nacisku na wyrażenie, które znajdzie się pomiędzy jego znacznikami.

Element <i> nie ma żadnego semantycznego znaczenia, służy jedynie do formatowania tekstu poprzez jego pochylenie.

Zalecane jest używanie elementu <em>.

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.