Rowspan – Łączenie Wierszami

Łączenie Komórek Wierszami (w pionie)

rowspan

Rozpiętość komórek możemy podawać nie tylko w poziomie, ale również w pionie, łącząc kolejne wiersze. W tym celu posłużymy się atrybutem rowspan (ang. row span – rozpiętość wierszowa komórki). Atrybut ten działa analogicznie do poprzedniego, tylko tym razem zwiększając rozpiętość komórki w pionie.

1. Przykład z zastosowaniem atrybutu rowspan

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th>Rodzaj</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Sharknado</th>
  <td rowspan="3">Horror</td>
 </tr>
 <tr>
  <th>Shartopussy</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Piranha 3DD</th>
 </tr>
</table>
Rodzaj
Sharknado Horror
Shartopussy
Piranha 3DD

2. Przykład z zastosowaniem atrybutu rowspan i scope

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th scope="col">Rodzaj</th>
  <th scope="col">Główny bohater</th>
  <th scope="col">Krótki opis</th>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Sharknado</th>
  <td rowspan="3">Horror</td>
  <td>Rekin</td>
  <td>Wirujące szczęki</td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Sharktopussy</th>
  <td>Zmutowany rekin</td>
  <td>Macki, dużo macek</td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Piranha 3DD</th>
  <td>Pirania</td>
  <td>Ostre rwanie</td>
 </tr>
 </table>
Rodzaj Główny bohater Krótki opis
Sharknado Horror Rekin Wirujące szczęki
Sharktopussy Zmutowany rekin Macki, dużo macek
Piranha 3DD Pirania Ostre rwanie
Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.