SCOPE – Zasięg Tabeli HTML

Tabela HTML – Zasięg

scope

Do naszego nagłówka tabeli warto dodać atrybut scope (zasięg), który informuje nas, którego zakresu danych. dany nagłówek dotyczy. Wartość atrybutu scope dla kolumn to col.

<table>
 <tr>
  <th scope="col">Nagłówek kolumny</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>wiersz</td>
 </tr>
</table>
Nagłówek kolumny
wiersz

Skoro oznaczyliśmy już kolumny nagłówkami tabeli, warto by oznaczyć również nasze wiersze. Dodamy również atrybut scope do nagłówków wierszy i przyjmie on wartość row (wiersz). W pierwszym wierszu dodamy najpierw pusty element, żeby przesunąć nagłówki kolumn na właściwe miejsce.

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th scope="col">Nagłówek kolumny</th>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Nagłówek wiersza</th>
  <td>wiersz</td>
 </tr>
</table>
Nagłówek kolumny
Nagłówek wiersza wiersz

Jak widzicie prawidłowe poskładanie tabeli wymaga nie lada wyobraźni przestrzennej, gdyż pogubić się w tych wszystkich wierszach, kolumnach i nagłówkach nie jest trudno.

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.