Word Spacing – Odstęp Wyrazy CSS

Odstęp między wyrazami CSS

word-spacing

W CSS możemy nie tylko zwiększać odstępy pomiędzy literami, ale również pomiędzy całymi wyrazami. Możemy tego dokonać za pomocą własności word-spacing (ang. odstęp między wyrazami). Działa ona na tej samej zasadzie co letter-spacing, tyle że zamiast liter odsuwamy od siebie wyrazy.

p { word-spacing: 5px; }
p { word-spacing: 2px; }
p { word-spacing: 0; }
p { word-spacing: -2px; }
p { word-spacing: -5px; }

Wyrazy z odstępem 5px

Wyrazy z odstępem 2px

Wyrazy z odstępem domyślnym (0)

Wyrazy z odstępem -2px

Wyrazy z odstępem -5px

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.