Wstęp Nagłówek i Paragraf HTML

Jak zapewne zauważyliście w lekcji 1 (Html, Head, Body) dodaliśmy tekst do strony, jednak nie umieściliśmy go w żadnym elemencie html. Tekst i tak został wyświetlony na naszej stronie. Umieszczanie tekstu w specjalnych elementach html przeznaczonych do tekstu nie jest konieczne, aby został on wyświetlony na stronie internetowej. Więc po co nam są potrzebne te elementy?

Elementy te służą do porządkowania strony i formatowania treści. Umieszczenie tekstu pomiędzy tymi znacznikami może informować przeglądarkę o tym, że to jest nagłówek tekstu, a to jego akapit. Wtedy przeglądarka wyświetli nam ten tekst w sposób rozpoznawalny przez Nas. I tak nagłówek pewnie pokaże się na ekranie naszego monitora jako pogrubiony tekst pisany dużą czcionką, a akapit być może będzie wyjustowany i pisany czcionką odpowiednią do czytania długich bloków tekstowych.

W tej lekcji poznamy nagłówki <h1><h6> oraz akapity <p>, a także proste sposoby formatowania tekstu używając wyłącznie elementów html.

Jeśli masz czas i ochotę sprawdź mój nowy projekt Zdalny Ninja. Jest to serwis poświęcony Pracy Zdalnej. Zachęcam Cię już teraz do wpisania się na listę osób, które jako pierwsze dowiedzą się, że projekt wystartował.