a target Link HTML

Link HTML – atrybut target

<a target>

Kolejnym atrybutem, który możemy dołączyć do naszego elementu <a>, jest atrybut target (ang. cel, miejsce docelowe). Atrybut ten pozwala określić w jakim miejscu ma być otwarty nowy link, czy np. chcemy, żeby otworzył nam się w tej samej czy w nowej karcie. Domyślnie każdy link ustawiony jest tak, aby otwierał nam się w tej samej karcie, jeśli chcemy to zmienić na nową kartę, musimy zmienić jego własność na _blank, w następujący sposób.

<a href="how2html.pl" target="_blank">kurs html</a>

Najczęściej używane wartości atrybut target

_self - otwiera link w tym samym oknie / karcie (wartość domyślna)
_blank - otwiera link w nowej karcie
<a href="how2html.pl" target="_self">kurs html</a>
<a href="how2html.pl" target="_blank">kurs html</a>

Uwaga! Wartość _self jest wartością domyślną dlatego, jeśli chcemy z niej skorzystać nie musimy deklarować jej w linku, po prostu pomijamy wtedy atrybut target.