Artykuł HTML

Mój Pierwszy Artykuł HTML…

Mamy już tytuł artykułu oraz mamy skąd wziąć wypełniacz tekstowy to połączmy to w jedno. Będziemy używać, krótszych wersji wypełniacza, żeby nie zabierać za dużo miejsca na ekranie.

<h1>Mail'ey Sairuś w Ciąży...</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

Mail’ey Sairuś w Ciąży…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Główny tytuł i paragraf już są, dodajmy jeszcze podtytuły i parę paragrafów, żeby skompletować nasz artykuł.

<h1>Mail'ey Sairuś w Ciąży...</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

<h2>Kto jest ojcem?</h2>
<p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

<h3>Ojciec zidentyfikowany, czyżby to był...</h3>
<p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>

Mail’ey Sairuś w Ciąży…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kto jest ojcem?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ojciec zidentyfikowany, czyżby to był…

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tak skonstruowany artykuł możemy zanieść do naszego szefa, zobaczymy co nam powie.