Border HTML – Obramowanie HTML

Border HTML – Obramowanie HTML

border

Kolejnym właściwością składającą się na tzw. box model jest obramowanie (nie mylić z ramką, ang. frame). Obramowanie deklarowane jest poprzez border.

Wartości jakie przyjmuje właściwość border to szerokość, rodzaj i kolor obramowania.

border-width /* grubość obramowania */
border-style /* rodzaj obramowania */
border-color /* kolor obramowania*/

Deklarację border możemy zapisać na dwa sposoby:

/* skrótowa deklaracja border */
border: 1px solid red;

/* pełna deklaracja border */
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: red;

Jeśli korzystamy z deklaracji skrótowej border, musimy pamiętać, że konieczne jest zawarcie tam rodzaju obramowania.

Styl Obramowania

border-style

Najczęściej używane

solid
dashed
dotted

Rzadziej używane

double
inset
outset
groove
ridge