Datalist HTML

Input + lista

<datalist>

Element <datalist> (ang. lista danych) uzupełnia element <input> o listę predefiniowanych elementów, które mogą ułatwić uzupełnienie pola input poprzez dodanie możliwości.

Element <datalist> jest funkcjonalnym połączeniem elementu <input> oraz <select>

<input list="game">
<datalist id="game">
  <option value="Szachy"></option>
  <option value="Warcaby">
  <option value="Bierki">
</datalist>

Starsze przeglądarki niestety nie wyświetlą prawidłowo elementu <datalist>. Nie jest on również tak mocno popularny.