Deklaracja Html

Deklaracja HTML

<!DOCTYPE html>

Pierwszą linijką kodu jaką napiszemy, będzie deklaracja dokumentu. W skrócie jest to informacja dla przeglądarki z jakim typem dokumentu ma do czynienia. Zapis <!DOCTYPE html> informuje przeglądarkę, że jest to dokument html (strona internetowa) i może go przetworzyć (wyświetlić na naszym ekranie). A więc zapiszmy ten kawałek kodu w naszym notatniku, tak aby nasz dokument wyglądał w ten sposób:

<!DOCTYPE html>