!DOCTYPE html5

DOCTYPE HTML5

<!DOCTYPE html>

Deklaracji dokumentu html dokonujemy na samym początku strony internetowej, na samej górze, na pierwszej linii kodu html. Deklaracja ta informuje przeglądarkę o rodzaju dokumentu, który ma przetworzyć. Obecnie w html5 zapis deklaracji został skrócony i wygląda następująco.

<!DOCTYPE html>

Deklaracja dokumentu jest zarazem pierwszą linijką kodu strony internetowej i umieszczamy ją przed sekcją <html> i <head> w ten sposób.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

DOCTYPE HTML4

W poprzedniej wersji html, czyli w Html 4, deklaracje te były dość skomplikowane i zapamiętanie ich wymagało sporego wytężenia szarych komórek. Większość developerów po prostu kopiowała te deklaracje z miejsc, gdzie były one ładnie zapisane. Nie ma większego sensu tłumaczenia tych trzech deklaracji. Mogę jedynie powiedzieć, że były trzy wersje i najczęściej używaną była wersja Transitional.

Strict
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Transitional
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Frameset
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">