Figure Figcaption Obraz HTML

Podpis zdjęcia

<figure> i <figcaption>

Podpisu zdjęcia możemy dokonać poprzez  zastosowanie dwóch elementów html <figure> (ang. rycina, rysunek) oraz <figcaption> (ang. figure caption – podpis zdjęcia). Przy pomocy elementu <figure> zaznaczamy elementy, które są samodzielną częścią dokumentu, głównie zdjęcia, rysunki, wykresy. A następnie wewnątrz elementu <figure> zamieszczamy element <figcaption>, który jest właściwym opisem zdjęcia.

<figure>
  <img src="how2html.png" alt="how2html logo" title="logo">
  <figcaption>Logo how2html</figcaption>
</figure>
how2html
logo how2html