Font Style – Pochylenie Tekstu CSS

Pochylenie Tekstu CSS

font-style

Własność za pomocą, której możemy pochylić czcionkę (kursywa) to font-style (ang. styl czcionki). Czcionkę możemy pochylić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem pochylenia czcionki jest po prostu zmiana czcionki na pochyłą w ramach jednej rodziny czcionek, o ile wersja pochyła jest dostępna. Dokonujemy tego za pomocą wartości italic (ang. kursywa).

.italic { font-style: italic; }
<p class="italic">Tekst pochylony</p>
<p>Wyraz <span class="italic">pochylony</span></p>

Tekst pochylony

Wyraz pochylony

Jeśli pochyła wersja czcionki jest niedostępna można dokonać tzw. fałszywego pochylenia czcionki (ang. faux-italic) normalnej za pomocą wartości oblique (ang. pochyły).

.oblique { font-style: oblique; }
<p class="oblique">Tekst sztucznie pochylony</p>
<p>Wyraz sztucznie <span class="oblique">pochylony</span></p>

Tekst sztucznie pochylony

Wyraz sztucznie pochylony

Wartości własności font-style

font-style: normal; (domyślna)
font-style: italic;
font-style: oblique;

Liniowe elementy html <em> oraz <i> posiadają domyślnie wartość tej własności.

em, i { font-style: italic; } (domyślna wartość)
<p>Ten wyraz jest <em>pochylony</em></p>
<p>Ten wyraz jest <i>pochylony</i></p>

Ten wyraz jest pochylony

Ten wyraz jest pochylony

Pochylenie Tekstu HTML

Pochylenia tekstu można również dokonać za pomocą liniowych elementów HTML <em> oraz <i> (więcej o tym Pochylenie Tekstu HTML)