form action php

Formularz HTML – atrybut action

<form action="">

W celu wysłania danych naszym formularzem html, musielibyśmy stworzyć plik z instrukcjami np. w języku PHP i zapisać go w folderze z naszą stroną internetową np. pod nazwą form.php. Do elementu <form> dodalibyśmy następnie atrybut action, który wskazywałby ścieżkę dostępu do naszego pliku form.php. Po naciśnięciu klawisza submit akcja z pliku form.php zostałaby wykonana.

<form action="form.php">
<form action="form.php">
  <label>Twój Login <input type="text"></label>
  <label>Twój email <input type="email"></label>
  <label>Twoje hasło <input type="password"></label>
  <input type="submit">
</form>