Formularz HTML

Zdążyliśmy już poznać elementy do wprowadzania danych przez użytkownika takie jak <input> <select> <textarea>, teraz dowiemy się jak przesłać te dane. W celu przesłania danych musimy zawrzeć powyższe elementy w formularzu.

Menu po prawej stronie

Menu po prawej stronie wskazuje scieżkę lekcji. Korzystajcie z niego i przechodźcie po kolei od góry do dołu.