Friendly URL – Przyjazne Adresy

Friendly URL – Przyjazne Adresy

Adres strony w pasku adresu możemy podać na dwa sposoby jako bezpośrednią ścieżkę dostępową do pliku, np. example.com/index.html, bądź ścieżkę dostępu do katalogu, którym strona się znajduje example.com.

Strona example.com (ang. przykład) używana jest podczas różnych kursów do tłumaczenia pewnych zależności, żeby można pokazać je na przykładowej, a nie na konkretnej stronie.

Ten pierwszy zapis w tym przypadku, jest zbędny, gdyż wchodząc na stronę serwer i tak automatycznie przeniesie nas do strony, której nazwa pliku to index.html. Natomiast, gdyby w tym folderze znajdowały się inne strony internetowe, żeby do nich przejść musielibyśmy podać bezpośrednią ścieżkę dostępową do pliku. Wytłumaczy to na przykładzie naszej winnicy.

Przypuśćmy, że tworząc stronę naszej winnicy zdecydowaliśmy się na umieszczenie wszystkich naszych stron internetowych w głównym folderze o nazwie winnica. Nadal mamy trzy podstrony o nazwach nasze wino, winobranie, festiwal wina. Jednak teraz zamiast tworzyć foldery i im nadawać nazwę strony, uczynimy to dla poszczególnych plików. Tak jak w przypadku folderów nazwy plików nie mogą zawierać spacji, dlatego utworzymy trzy pliki o następujących nazwach: nasze-wino.html, winobranie.html, festiwal-wina.html.

strony w jednym folderze

Przypuśćmy, że nasza winnica znajduje się na czeskiej domenie narodowej cz. Jej adres może wyglądać następująco winnica.cz. Jeślibyśmy chcieli dostać się do poszczególnych podstron musielibyśmy wpisać następujące adresy URL.

 • winnica.cz – strona główna
 • winnica.cz/nasze-wino.html
 • winnica.cz/winobranie.html
 • winnica.cz/festiwal-wina.html

Te rozszerzenia .html znajdujące się na końcu są zbędne i niczego nowego nie wnoszą, a zmniejszają czytelność. Znacznie lepiej te linki będą wyglądać jeśli zastosujemy strukturę umieszczania ich w katalogach, jak pokazaliśmy wyżej.

 • winnica.cz – strona główna
 • winnica.cz/nasze-wino/
 • winnica.cz/winobranie/
 • winnica.cz/festiwal-wina/

Prawda, że jakoś tak przyjemniej bez tych wszystkich rozszerzeń? Końcowy forward slash mówi nam o tym, że znajdujemy się w folderze.

Koncepcja przyjaznych linków, czy adresów URL (ang. friendly URL) to nie tylko usuwanie rozszerzeń adresów, ale również odpowiednie nazywanie plików i oddzielanie poszczególnych wyrazów znakami - bądź _.

Po co stosować przyjazne linki? Słowo przyjazne odnosi się do użytkownika naszej strony, gdyż w ten sposób sami możemy się sporo dowiedzieć o treści strony stosując właśnie odpowiedni sposób nazywania adresów stron. Sami powiedzcie, n którą z poniższych stron wolelibyście zajrzeć?

 • winnica.cz/?p=123
 • winnica.cz/podstrona3.html
 • winnica.cz/festiwalwina.html
 • winnica.cz/festiwal-wina.html
 • winnica.cz/festiwal-wina/