Height – Wysokość Elementu HTML

Height – Wysokość Elementu HTML

Przy okazji omawiania, czy i i kiedy dany element zostanie wyświetlony wprowadziliśmy nowy parametr, mianowicie wysokość (height) elementu html. Wysokość blokowego wypełnionego treścią domyślnie będzie się równała wysokości zagnieżdżonej w nim treści. Box-2 nie miał zadeklarowanych wymiarów w CSS,  dlatego domyślnie rozciągnął się na całą szerokość rodzica, a jego wysokość została dostosowana do wysokości znajdującej się w nim treści.