HTML <em> znacznik

<em> emphasize - podkreślenie, uwypuklenie. Element HTML, którego używamy jeśli chcemy uwypuklić, podkreślić znaczenie pewnego wyrazu. Efektem zastowowania tego elementu jest pochylona czcionka.

Uwypuklenie (czcionka pochyła)

<em> emphasize

<p>Chcielbyśmy <em>uwypuklić</em> wyraz w tym zdaniu.</p>

Chcielbyśmy uwypuklić wyraz w tym zdaniu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 3: Nagłówek i Paragraf