HTML <h1>-<h6> znacznik

<h1>-<h6> heading - nagłówek. Element HTML wskazujący na nagłówek tekstu (paragrafu, akapitu).

Nagłówek

<h1>-<h6> heading

<h1>Nagłówek H1</h1>
<h2>Nagłówek H2</h2>
<h3>Nagłówek H3</h3>
<h4>Nagłówek H4</h4>
<h5>Nagłówek H5</h5>
<h6>Nagłówek H6</h6>

Nagłówek H1

Nagłówek H2

Nagłówek H3

Nagłówek H4

Nagłówek H5
Nagłówek H6

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 3: Nagłówek i Paragraf