HTML <h1>-<h6> znacznik

-
heading - nagłówek. Element HTML wskazujący na nagłówek tekstu (paragrafu, akapitu).

Nagłówek

-

heading

Nagłówek H1

Nagłówek H2

Nagłówek H3

Nagłówek H4

Nagłówek H5
Nagłówek H6

Nagłówek H1

Nagłówek H2

Nagłówek H3

Nagłówek H4

Nagłówek H5
Nagłówek H6

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 3: Nagłówek i Paragraf