HTML <i> znacznik

<i> italic - pochylenie tekstu, kursywa. Element służący do foramatowania tekstu HTML, efektem zastosowania tego elementu, będzie pochylenie czcionki.

Pochylenie czcionki, kursywa.

<i> italic

<p>Ten wyraz zostanie <i>pochylony</i>.</p>

Ten wyraz zostanie pochylony.

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 3: Nagłówek i Paragraf