HTML <td> znacznik

<td> table data - komórka tabeli. Element HTML, za pomocą, którego dodajemy treść do tabeli. Jeśli element <tr> potraktujemy jako wiersz tabeli, element <td> możemy tłumaczyć jako kolumna tabeli.

Komórka Tabeli

<td> table data

<table>
 <tr>
  <td>1 wiersz 1 kolumna</td>
  <td>1 wiersz 2 kolumna</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2 wiersz 1 kolumna</td>
  <td>2 wiersz 2 kolumna</td>
 </tr>
</table>
1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 9: Tabela HTML