HTML <td> znacznik

table data - komórka tabeli. Element HTML, za pomocą, którego dodajemy treść do tabeli. Jeśli element potraktujemy jako wiersz tabeli, element możemy tłumaczyć jako kolumna tabeli.

Komórka Tabeli

table data

1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna
1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 9: Tabela HTML