HTML <th> znacznik

table heading - nagłówek tabeli / kolumny. Element HTML służący do oznaczania nagłówka kolumny.

Nagłówek Tabeli / Kolumny

table heading

Nagłówek kolumny
wiersz
Nagłówek kolumny
wiersz

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 9: Tabela HTML