HTML <tr> znacznik

table row - wiersz tabeli. Element HTML, za pomocą, którego dodajemy wiersze.

Wiersz Tabeli

table row

1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna
1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna

Chcesz wiedzieć więcej?

Lekcja 9: Tabela HTML