img Obraz HTML

Obraz HTML

<img>

W celu dodania zdjęcia na stronę użyjemy elementu <img> (ang. image – obraz). Element ten nie potrzebuje znacznika zamykającego, jest on tzw. samozamykającym się znacznikiem. Jednak sam element <img> to za mało, musimy jeszcze dodać źródło, w którym znajduje się nasza grafika. W tym celu posłużymy się atrybutem src (ang. source – źródło). Najpierw pobierzmy grafikę, będzie to logo naszej strony how2html.

how2html

Obraz HTML – źródło

<img src>

Klikamy prawym przyciskiem na grafice i wybieramy opcję zapisz jako. Grafikę zapisujemy w tym samym folderze, gdzie znajduje się nasza strona internetowa, a następnie do atrybutu src wstawiamy nazwę pliku graficznego wraz z rozszerzeniem. W tym przypadku będzie to how2html.png, a w kodzie będzie to wyglądało następująco.

<img src="how2html.png">
how2html