Input Name – Formularz HTML

Formularz HTML – atrybut name

<input name="">

Dane w obecnej formie nie zostaną właściwie rozpoznane przez serwer, muszą one się od siebie jakoś wyróżniać, tzn. musimy przekazać serwerowi, że ten element musi być zapisany w tym miejscu. Atrybut, który pozwala rozróżnić przesyłane dane to atrybut name. Każde pole musi mieć unikalną wartość atrybutu name.

<input name="login" type="text">
<input name="email" type="email">
<input name="password" type="password">

Atrybut name może przyjąć dowolną wartość. W przykładzie powyżej równie dobrze mogliśmy użyć polskich nazw.

<input name="nazwa_uzytkownika" type="text">
<input name="adres_email" type="email">
<input name="haslo" type="password">

Jak zostało pokazane powyżej poszczególne wyrazy musimy połączyć w jakiś sposób, nie możemy postawić spacji między nimi, jednym ze sposobów jest łączenie kolejnych wyrazów poprzez znak podkreślenia _ (ang. underscore – podkreślnik).