Język CSS

Język CSS

Można by rzec, że rozwinięcie akronimu CSS (Cascading Style Sheets) też nam niewiele powie, nawet jeśli przetłumaczymy to na nasz język.

  • kaskadowe – cascading
  • arkusze – sheets
  • stylów – style

Arkusze stylów to po prostu zewnętrzne pliki zawierające zasady formatowania strony internetowej. Możemy tam określać takie właściwości jak rozmiar i kolor czcionki, kolor tła, rozmieszczenie elementów na stronie i wiele innych. Całe formatowanie obecnie odbywa się poprzez język CSS, dlatego można by rzec, że jest on w jakiś sposób nieodłącznym elementem języka html. Język html nazywa poszczególne elementy strony internetowej, np. to jest paragraf, a w języku CSS określa się jego wygląd.

Język Html jest głównym przedmiotem tego kursu, jednak czasem będziemy uzupełniać język Html o pewne reguły z języka CSS, a nawet poświęcimy jedną lekcję na poznanie podstaw tego języka. A więc do dzieła czas rozpocząć nasz Kurs Html.