Język JavaScript

Język JavaScript

JavaScript to skryptowy język programowania wprowadzający interaktywność do świata stron internetowych. Język ten w skrócie działa na zasadzie nasłuchu zdarzeń inicjowanych przez użytkownika i odpowiedniej reakcji. Hmm.., słowa z tego nie zrozumiałem, może da się to jaśniej przedstawić.

No tak, to może w ten sposób. Dla przykładu użytkownik strony klika na menu, menu następnie się rozwija i pokazują się zakładki.

Akcja – kliknięcie na przycisk menu
Reakcja – ukazanie zakładek menu

Do danego przycisku menu dołączamy tzw. nasłuch. Jeśli użytkownik na danym elemencie html wykona odpowiednią czynność, np. kliknie na przycisk, to jakaś wybrana przez nas czynność zostanie wykonana, w tym przypadku menu się rozwinie.

Nazwa JavaScript może być już wam znana w całości, bądź częściowo. Język ten powstał w połowie lat 90-tych, wtedy kiedy inny język komputerowy o zbliżonej nazwie był bardzo popularny. Chodzi o język programowania Java. Języki te nie mają ze sobą dużo wspólnego.Nadanie nazwy było czysto marketingowym zabiegiem. Skojarzenie z Javą miało zwiększyć popularność JavaScript’u.

JavaScript, a jQuery

Nazwa jQuery już też może wam być znana, jest to tzw. biblioteka języka JavaScript. Została ona napisana, w celu łatwiejszego posługiwania się językiem JavaScript. Tak pokrótce, pozwala ona skrócenie długich zapisów, których musielibyśmy dokonać używając czystego JavaScript’u.