Kody odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP

Serwer nie zawsze odpowie nam przesyłając kompletną stronę internetową. Czasem może zdarzyć się inna sytuacja. Poznajmy podstawowe rodzaje odpowiedzi serwera.

200 OK, przesłana zostanie strona internetowa
403 błąd, dostęp do strony (zasobu) zabroniony
404 błąd, podana strona nie znajduję się na serwerze
500 błąd, wewnętrzny błąd serwera
503 błąd, serwer niedostępny lub przeciążony

200

Gdy wszystko jest w porządku serwer zwróci nam odpowiedź o kodzie 200. Odpowiedzi tej nie dostrzeżemy, po prostu strona zostanie nam zwrócona przez serwer. Ten kod występuje, za każdym razem, gdy przez serwer zwracany jest nam zasób (strona).

403

Błąd o kodzie 403, pojawi nam się w momencie, gdy nie mamy autoryzacji dostępu do danego zasobu na serwerze. W tym przypadku administrator serwera ograniczył dostęp do danego zasobu i może on być jedynie osiągalny poprzez np. wpisanie użytkownika i hasła.

404

Błąd o kodzie 404 jest chyba najczęstszym błędem odpowiedzi serwera i pewnie już się nieraz spotkaliście z nim. Występuje za każdym razem, gdy dana strona nie istnieje na serwerze, lub podana jest zła ścieżka dostępowa do danej strony.

500, 503

Błędy o kodzie 500 oraz 503 związane są z samym funkcjonowaniem serwera. Strona, którą wpisaliśmy w pasku adresu może istnieć, ale z uwagi na błąd funkcjonowania serwera, nie jest on jej w stanie nam zwrócić.

Odpowiedzi zwracanych przez serwer jest oczywiście więcej. Powyższe występują jednak zdecydowanie najczęściej, dlatego warto je znać, na wypadek jakbyśmy je na naszej drodze napotkali.