Lista Nieuporządkowana HTML

Lista Nieuporządkowana HTML

<ul>

Drugim rodzajem listy w języku html, jest lista nieuporządkowana, zwana też listą wypunktowaną. Elementy tej listy nie są numerowane, a luźno wymienione po tzw. myślnikach. Domyślnie rolę tych myślników przejmują kropki.

  • element listy
  • element listy

Listę nieuporządkowaną tworzymy za pomocą elementu <ul> (ang. unordered list – lista nieuporządkowana). Tak jak w liście uporządkowanej elementy listy również tworzymy poprzez element <li>.

<ul>
  <li>element listy</li>
  <li>element listy</li>
</ul>
  • element listy
  • element listy

Jeśli chcemy zatytułować listę nieuporządkowaną również musimy skorzystać ze znanego nam już elementu nagłówka.

<h3>Lista nieuporządkowana</h3>
<ul>
  <li>element listy</li>
  <li>element listy</li>
</ul>

Lista nieuporządkowana

  • element listy
  • element listy