Lista Uporządkowana HTML

Lista Uporządkowana HTML

<ol>

Listy uporządkowane w języku html to takie, których elementy posiadają pewną numerację, stąd też zwyczajowa nazwa lista numerowana. Numeracje w tych listach możemy uzyskać poprzez cyfry, bądź litery.

  1. element listy
  2. element listy
  1. element listy
  2. element listy
  1. element listy
  2. element listy

Listy uporządkowane tworzymy przy pomocy elementu <ol> (ang. ordered list – lista uporządkowana).

<ol>
</ol>

Jednak sam zapis znacznikowy listy uporządkowanej <ol> nie wystarczy, do tej listy musimy jeszcze dodać tzw. elementy listy.

Element listy HTML

<li>

Elementy listy to po prostu kolejne jej podpunkty. Tworzymy je przy pomocy elementu  <li> (ang. list item – element listy). Pomiędzy znacznikami <li> oraz </li> dodajemy kolejne elementy listy.

<ol>
  <li>element listy</li>
  <li>element listy</li>
</ol>
  1. element listy
  2. element listy

Element <ol> wskazuje jedynie na rodzaj listy. Wszystkie elementy listy muszą się znaleźć pomiędzy znacznikami <li> oraz </li>.

A jak uzyskać inny rodzaj numerowania listy uporządkowanej, np. cyfry rzymskie, czy litery? Efekt ten możemy uzyskać używając języka CSS, jednak na razie, żeby nie wprowadzać za dużo nowości, nie będziemy się tym zajmować. Formatowaniem list zajmiemy się na kursie poświęconym językowi CSS.