Margin HTML – Margines HTML

Margin HTML – Margines HTML

Odstęp pomiędzy poszczególnymi elementami w języku HTML uzyskujemy poprzez margines. Margines przypisywany jest indywidualnie do każdego elementu html. Możemy dowolnie modyfikować odstęp z czterech stron danego elementu, dlatego istnieją cztery różne rodzaje marginesu:

margin-top     /* górny margines */
margin-right   /* prawy margines */
margin-bottom  /* dolny margines */
margin-left    /* lewy margines */

margin top right bottom left kurs html

Można pokusić się o stwierdzenie, że margines to nie jest do końca część elementu, a raczej jedynie jego odstęp. Obszar objęty marginesem nie przyjmuje tła elementu html przypisanego do niego, tylko jego rodzica.

Wartość marginesu wyrażana jest najczęściej w px. Sposobów definiowania marginesów jest kilka. Możemy np. zdefiniować wszystkie cztery marginesy w jednym zapisie.

Margin top=right=bottom=left

margin: 20px; /* top=right=bottom=left */

margin-top: 20px;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 20px;

Margin top, right, bottom, left

margin: 10px 20px 30px 40px; /* top, right, bottom, left */

margin-top: 10px;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 30px;
margin-left: 40px;

Jeśli zapisujemy marginesy używając jednej deklaracji CSS, musimy pamiętać, że zawsze zaczynamy tą deklarację od marginesu górnego, a następnie poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (górny, prawy, dolny, lewy).

Margin top=bottom, right=left

margin: 20px 30px; /* top=bottom, right=left */ 

margin-top: 20px;
margin-right: 30px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 30px;

Margin top, right=left, bottom

margin: 20px 0 30px; /* top, right=left, bottom */

margin-top: 20px;
margin-right: 0;
margin-bottom: 30px;
margin-left: 0;

Jeśli deklarujemy zerową wartość, to dobrą praktyką jest nie dopisywanie wartości px.