NAV HTML5

<nav>

Specjalnym elementem przeznaczonym do wskazania głównej nawigacji na stronie internetowej jest element <nav> (ang. navigation – nawigacja). Element <nav> jest kolejnym nowym elementem w HTML5 do zaznaczania sekcji. Stosujemy go zazwyczaj wewnątrz sekcji <header>.

<nav>
 Główna nawigacja strony
</nav>
<nav>
 <ul>
  <li><a href="">Link 1</a></li>
  <li><a href="">Link 2</a></li>
  <li><a href="">Link 3</a></li>
 </ul>
</nav>
<header>
 <a href=""><img src="logo.png"></a>
 <nav>
  <ul>
   <li><a href="">Link 1</a></li>
   <li><a href="">Link 2</a></li>
   <li><a href="">Link 3</a></li>
  </ul>
 </nav>
</header>