Padding HTML

Padding HTML – Margines Wewnętrzny

padding

Margines wewnętrzny określa odstęp pomiędzy początkiem elementu, a jego treścią. Margines wewnętrzny definiowany jest poprzez deklarację padding (ang. margines wewnętrzny). Margines wewnętrzny jest lustrzanym odbiciem marginesu zewnętrznego, tyle że występuje wewnątrz elementu i stanowi jego integralną całość.

padding top right bottom left kurs html

Deklaracja padding wygląda identycznie jak w przypadku deklaracji margin.

/* Skrótowy zapis deklaracji padding */
padding: 20px;

/* Pełen zapis deklaracji padding */
padding-top: 20px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 20px;

Pozostałe deklaracje padding powstają tak samo jak deklaracje, margin, dlatego nie będziemy ich powtarzać.