Podsumowanie Nagłówek i Paragraf HTML

Podsumowanie: Nagłówek i Paragraf HTML

Podczas tej lekcji dowiedzieliśmy się o sposobach wprowadzania tekstu na naszą stronę internetową. Zarówno o nagłówkach jak i paragrafach w języku HTML. Wiemy już również jak przenieść zdanie do nowej linii jak oddzielić różne paragrafy poziomą linią, oraz jak spowodować połączenie różnych wyrazów za pomocą niełamliwej spacji.

A teraz jeszcze przypomnijmy sobie najważniejsze elementy z dzisiejszej lekcji, które na pewno przydadzą nam się na co dzień.

  • <h1><h6> nagłówki
  • <p> paragraf, akapit
  • <br> nowa linia
  • &nbsp; znak specjalny spacji niełamliwej
  • <hr> pozioma linia oddzielająca

Na następnej lekcji dowiemy się w jaki sposób możemy formatować tekst przy użyciu wyłącznie znaczników HTML. Zatem do zobaczenia w następnej lekcji.