Pogrubienie Tekstu HTML

Pogrubienie tekstu HTML

<strong> i <b>

Pogrubienia tekstu w języku HTML możemy dokonać za pomocą elementu <strong> oraz <b>.

Znacznik <strong> (ang. mocny, bądź wzmocnienie) jest nowym znacznikiem wprowadzonym w specyfikacji HTML5.

Znacznik <b> (bold ang. pogrubienie) używany był i jest nadal od dawna.

<p>Ten wyraz jest <strong>pogrubiony</strong></p>
<p>Ten wyraz jest <b>pogrubiony</b></p>
Ten wyraz jest pogrubiony
Ten wyraz jest pogrubiony

<strong> czy <b>

Skoro na ekranie wyglądają tak samo, to jaka jest różnica między nimi i który stosować? Element <strong> został wprowadzony, aby nadać znaczenie wyrażeniu, które znajdzię się pomiędzy jego znacznikami. Wyrażenie to ma niezwykłą wagę w odniesieniu do reszty tekstu.

Element <b> nie nadaje specjalnego znaczenia wyrażeniu, a jedynie formatuje jego wygląd, pogrubiając czcionkę.

Zaleca się używania elementu <strong>.