Polskie Znaki HTML

Polskie Znaki HTML

<meta charset="utf-8">

Zanim zaczniemy wypełniać treścią naszą stronę internetową, musimy jeszcze dodać jedną linijkę kodu. Musimy zadeklarować zestaw znaków jakiego będziemy używać.

Deklaracja ta warunkuje poprawne wyświetlanie polskich liter, w szczególności tych z ogonkami (ąćęłńśóźż). Dokonujemy tej deklaracji w sekcji <head>.

<meta charset="utf-8">

Meta

Elementu <meta> będziemy używać częściej, gdyż przy jego pomocy tworzy się tzw. meta tagi, czy meta elementy. Są to dane informujące przeglądarkę o ustawieniach strony internetowej i dlatego wszystkie meta tagi trafią do sekcji <head>.

Charset

Natomiast wartość atrybutu charset (ang. character set -zestaw znaków), czyli utf-8 informuje przeglądarkę o zestawie znaków, którego chcemy użyć. O atrybutach i ich wartościach szerzej powiemy podczas kolejnych lekcji.

UTF-8 vs ISO-8859-2

Zestaw znaków utf-8 jest obecnie najczęściej stosowanym standardem i obsługuje on również polskie znaki. Na starych stronach można się jeszcze spotkać z deklaracją ISO-8859-2.

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
   </head>
   <body>
   </body>
</html>