Przesyłanie Danych – Formularz HTML

Formularz HTML – Przesyłanie danych

Jednak po kliknięciu pola submit nic się nie dzieje. Dlaczego? Sprawa jest niestety trochę bardziej skomplikowana. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się więcej o funkcjonowaniu strony, zarówno po stronie użytkownika jak i po stronie serwera. Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu są następnie przesyłane za pomocą języków po stronie serwera (np. PHP). Gdzie te dane następnie trafiają?

Dane przesłane formularzem mogą zostać zapisane bezpośrednio na  naszym serwerze, w bazie danych, bądź przesłane na inny serwer np. podczas korzystania z formularza kontaktowego.

Formularz Kontaktowy

Formularz kontaktowy jest dość częstym elementem wielu stron internetowych. Przy jego pomocy możemy wysyłać wiadomości email ze strony internetowej na wskazany przez nas adres.

Formularz Rejestracyjny

Z formularza korzystamy również, gdy chcemy zalogować się do serwisu internetowego. Podczas pierwszej rejestracji w serwisie nasza nazwa użytkownika i hasło przesyłane są do bazy danych i zapisywane tam. Następnie jak chcemy się zalogować wpisane przez nas dane porównywane są z danymi pobranymi z bazy danych, które zostały tam wprowadzone podczas pierwszej rejestracji. Jeśli wprowadzone dane zgadzają się z danymi z bazy danych, uzyskujemy dostęp do naszego konta.

Gdzie trafiają dane z formularzy?

No dobrze to już wiemy gdzie te dane mogą trafić. Teraz dowiedzmy się w jaki sposób możemy je przesłać. Jak już wspomnieliśmy dane są przesyłane przy pomocy języków po stronie serwera (np. PHP), pośredniczą one pomiędzy stroną internetową, serwerem, a bazą danych.

Szerzej na temat bazy danych oraz języków po stronie serwera możecie znaleźć tutaj:

Baza Danych, Języki po stronie serwera