SCOPE – Zasięg Tabeli HTML

Tabela HTML – Zasięg

scope

Do naszego nagłówka tabeli warto dodać atrybut scope (zasięg), który informuje nas, którego zakresu danych. dany nagłówek dotyczy. Wartość atrybutu scope dla kolumn to col.

<table>
 <tr>
  <th scope="col">Nagłówek kolumny</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>wiersz</td>
 </tr>
</table>
Nagłówek kolumny
wiersz

Skoro oznaczyliśmy już kolumny nagłówkami tabeli, warto by oznaczyć również nasze wiersze. Dodamy również atrybut scope do nagłówków wierszy i przyjmie on wartość row (wiersz). W pierwszym wierszu dodamy najpierw pusty element, żeby przesunąć nagłówki kolumn na właściwe miejsce.

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th scope="col">Nagłówek kolumny</th>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Nagłówek wiersza</th>
  <td>wiersz</td>
 </tr>
</table>
Nagłówek kolumny
Nagłówek wiersza wiersz

Jak widzicie prawidłowe poskładanie tabeli wymaga nie lada wyobraźni przestrzennej, gdyż pogubić się w tych wszystkich wierszach, kolumnach i nagłówkach nie jest trudno.