Struktura Plików Strony Internetowej

Struktura plików

Wiemy już, że w ramach jednej domeny może występować wiele stron internetowych. Jak w takim razie to wygląda od kuchni? W jaki sposób zorganizowane są strony internetowe w ramach jednej domeny tak, że możemy przechodzić z jednej strony na drugą?

Strona internetowa może posiadać wiele plików mogą to być m.in. dokumenty HTML, a także CSS, jak również dokumenty zawierające inne języki. Ponadto wśród plików strony internetowej znajdą się również pliki graficzne takie jak zdjęcia czy ikony. Jeśli rozbudujemy mocno naszą stronę to tych plików może pojawić się bardzo dużo, żeby nie pogubić się w tych wszystkich dokumentach musimy znaleźć sposób na pogrupowanie ich. Jak to zrobić?

Sposób grupowania stron internetowych jest Wam już pewnie znany, być może nawet o tym nie wiecie. Pliki stron internetowych grupujemy w folderach, tak jak robimy to na komputerze. Tak dokładnie tak samo. Możemy w zasadzie dokonywać tego w dowolny sposób, ale przedstawię Wam dobre praktyki używane przez większość developerów.

Główny folder

Całą stronę umieszczamy w jednym folderze, zazwyczaj nazwą tego folderu jest nazwa naszej strony/domeny. Jeśli naszą domeną byłby how2html.pl, to nasz główny folder możemy nazwać how2html. Nazwy zarówno folderów jak i plików nie mogą posiadać znaków spacji. Poszczególne wyrazy w nazwach folderów zazwyczaj oddzielamy poprzez myślnik - (ang. dash), bądź rzadziej znak podkreślenia _ (ang. underscore).

Do naszego folderu dodajemy plik z naszą główną stroną internetową o nazwie index.html. Dlaczego właśnie taka nazwa? Wchodząc do głównego folderu naszej strony internetowej, serwer domyślnie będzie szukał pliku właśnie o tej nazwie. Jeśli jej nie znajdzie, nie wyświetli strony. Wtedy zwróci nam listę folderów i plików znajdujących się na naszym serwerze, w danym katalogu na który przekierowuje nas dany adres internetowy.

lista folderow directory listing

To co się nam pokazało to nie jest (jak niektórzy czasem myślą) hackowanie strony internetowej, a wykaz plików i folderów na naszym serwerze. Jeśli administrator nam udostępni taką możliwość, możemy w ten sposób przeglądać zawartość jego serwera, tak jakbyśmy przeglądali jego komputer.

Jednak nie tak prędko będziemy przeglądać tylko te pliki, które zostały publicznie udostępnione, a nie wszystkie z jego komputera. Przeglądając w ten sposób zawartość serwera, jeśli natrafimy na folder, w którym znajduje się plik index.html otworzy nam się strona internetowa, a nie zawartość folderu. Myślę, że powoli Wam się to zaczyna składać. Tak więc przejdźmy dalej do tworzenia struktury naszej strony internetowej.