Style HTML – CSS w HTML

CSS w HTML

<style>

Kolejnym elementem, który możemy umieścić sekcji <head>, jest element <style>. Za jego pomocą możemy dodawać język CSS, czyli język przeznaczony do formatowania treści strony.

<head>
 <style>
  ...
 </style>
</head>

Wszystko co zostanie zapisane pomiędzy znacznikami <style> oraz </style> zostanie potraktowane jako język CSS i też w taki sposób przetworzone przez przeglądarkę. Zastosowanie języka HTML wewnątrz elementu style zostanie potraktowane jako błąd i zignorowane przez przeglądarkę. Z uwagi na to, że język CSS jest dość obszerny będzie on przedmiotem oddzielnego kursu. Niemniej jednak na poprzednich lekcjach poznaliśmy podstawy tworzenia języka CSS i kilka reguł CSS, dlatego możemy uzupełnić element <style> o jakieś przykładowe style.

<head>
 <style>
   p {
    font-size: 14px;
    color: #fff;
   }
 </style>
</head>