td – Komórka Tabeli HTML

tabela-html-komorka-tabeli-td-kurs html

Tabela HTML – Komórka

<td>

Żeby nasza tabela była kompletna i poprawnie wyświetlała dane, należy jeszcze dodać do niej komórki. Komórki tabeli dodajemy poprzez element <td> (ang. table data, table cell – dane tabeli, komórka tabeli). Do rozwijania skrótu td powszechnie używa się table cell, jednak nazwa pochodzi od table data.

<table>
 <tr>
  <td>Treść</td>
 </tr>
</table>
Treść

Jeszcze jedna uwaga. Na ekranie nie pokaże się wam taka ramka, gdyż wszystkie tabele na tej stronie zostały lekko sformatowane przy użyciu CSS, aby ułatwić wam zrozumienie i poznanie tabeli w html. Formatowania tabel przy użyciu CSS, będziemy się uczyć na kolejnym kursie poświęconym w całości formatowaniu przy użyciu języka CSS.

Treść umieszczamy zawsze w elemencie <td>. Element ten podobny jest trochę do kolumny. Jednak nie zapisujemy jej raz tak jak ma to miejsce w przypadku wiersza, tylko musimy za każdym razem dodać tyle komórek (kolumn) do wiersza ile aktualnie nam potrzeba.

<table>
 <tr>
  <td>1 wiersz 1 kolumna</td>
  <td>1 wiersz 2 kolumna</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2 wiersz 1 kolumna</td>
  <td>2 wiersz 2 kolumna</td>
 </tr>
</table>
1 wiersz 1 kolumna 1 wiersz 2 kolumna
2 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 2 kolumna