Text indent – Wcięcie Tekstu CSS

text indent wciecie tekstowe paragraf akapit 20px kurs css 3 html 5

Wcięcie tekstu CSS

text-indent

Za pomocą własności text-indent (ang. wcięcie tekstu) możemy dokonać tzw. wcięcia tekstu, czyli odsunięcia pierwszej linii paragrafu od krawędzi elementu. Własność ta przyjmuje wartości w px, pt, em, %, domyślnie wynosi ona 0.

p { text-indent: 20px; }
<p>Pierwsza linia tego paragrafu zostanie wcięta o 20px. Żeby to zobrazować dodamy wypełniacz tekstu. Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odio rerum nobis culpa, deserunt est fugit nihil minus?</p>

Pierwsza linia tego paragrafu zostanie wcięta o 20px. Żeby to zobrazować dodamy wypełniacz tekstu. Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odio rerum nobis culpa, deserunt est fugit nihil minus?