Text Transform – Duże Litery CSS

text transform lowercase uppercase capitalize kurs css css3 html

Duże, małe litery CSS

text-transform

Za pomocą własności text-transform (ang. transformacja tekstu) można zmienić wysokość liter. Wartości, które przyjmuje ta własność to:

  • none – (domyślna wartość)
  • lowercase – małe litery
  • uppercase – duże litery
  • capitalize – pierwsza litera każdego wyrazu zamieniona na dużą
<p class="lowercase">Tekst zmieniony na małe LITERY</p>
<p class="uppercase">Tekst zmieniony na duże LITERY</p>
<p class="capitalize">Zamiana pierwszej litery każdego wyrazu na dużą</p>

Tekst zmieniony na małe LITERY

Tekst zmieniony na duże LITERY

Zamiana pierwszej litery każdego wyrazu na dużą