Twarda Spacja HTML | nbsp

Twarda Spacja  &nbsp HTML

 

Hmmm… A jak chcemy użyć więcej niż jednej spacji, to co wtedy? Możemy tego dokonać poprzez dodanie znaku specjalnego. Znak specjalny to odpowiednik znaku wprowadzanego z klawiatury (np. spacji) posiadający specjalny zapis html. Każdy znak specjalny zaczyna się od znaku & (ampersand) i kończy się średnikiem ;.  Znak specjalny niełamliwej spacji to   (ang. non-breaking space – spacja niełamliwa).

<p>Zamiast spacji z klawiatury użyjemy&nbsp;znaku specjalnego niełamliwej spacji.</p>

Zamiast spacji z klawiatury użyjemy znaku specjalnego niełamliwej spacji HTML, potocznie zwanej również twardą spacją.

Czym się różni zwykła spacja od jej niełamliwej wersji? Po pierwsze możemy wstawić pod rząd wiele spacji i nie zostaną one usunięte.

<p>Duży&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;odstęp przy użyciu spacji niełamliwej.</p>
Duży     odstęp przy użyciu spacji niełamliwej.

Spacja niełamliwa używana jest również, żeby nie zostawiać pojedynczych znaków na następnej linii. Wyrazy połączone tą spacją nie zostaną rozdzielone.

<p>Powiedzmy to sobie szczerze wyrazy połączone spacją w cale, w ogóle nie&nbsp;mogą&nbsp;być&nbsp;rozdzielone. </p>
Powiedzmy to sobie szczerze wyrazy połączone spacją w cale, w ogóle
nie mogą być rozdzielone.

Znaków specjalnych używamy, gdy chcemy wyświetlić znaki zarezerwowane w języku html, tj. < > ' " &, bądź gdy dany znak jest ciężki do wprowadzenia, bo nie ma go na klawiaturze. Znaków specjalnych jest cała masa, ale nie będziemy ich teraz podawać, żeby nie zaprzątać sobie nimi głowy niepotrzebnie. Wystarczy jak zapamiętamy znak niełamliwej spacji &nbsp;.

Czego NIE robimy przy użyciu niełamliwej spacji &nbsp; ?
Nidy nie odsuwamy elementów od siebie przy użyciu białej spacji (tak jak przykład powyżej), niemal zawsze znajdziemy lepszy sposób na dokonanie tego. W tym celu głównie stosujemy reguły CSS margin i padding, które poznamy w późniejszych lekcjach.
Zdarzają się w nieraz w kodzie takie kwiatki.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p>Tekst paragrafu</p>

Co mógł by odpowiedzieć autor takiego kodu, gdybyśmy zapytali go po co zastosował tyle niełamliwych spacji? Najpewniej odpowiedziałby nam, że chciał w ten sposób wyśrodkować element <p>.

W jakim celu stosujemy znak niełamliwej spacji &nbsp; ?
W zasadzie jedynym prawidłowym zastosowaniem tego specjalnego znaku jest zapobieżenie rozdzielenia wyrazów przy przenoszeniu do następnej linii.