Tytuł Obrazu HTML

Tytuł obrazu HTML

<img title>

Kolejnym atrybutem, który warto dodać do elementu <img> jest atrybut tytułu zdjęcia – title. Wyświetlany jest on w momencie, gdy najedziemy myszką na zdjęcie. Dodajmy go do naszego kodu.

<img src="how2html.png" alt="how2html logo" title="logo">
how2html

Po najechaniu myszką na zdjęcie powinno pojawić się okienko tekstowe na zdjęciu, tak jak na obrazku poniżej.

how2html_logo_title