Word Spacing – Odstęp Wyrazy CSS

Odstęp między wyrazami CSS

word-spacing

W CSS możemy nie tylko zwiększać odstępy pomiędzy literami, ale również pomiędzy całymi wyrazami. Możemy tego dokonać za pomocą własności word-spacing (ang. odstęp między wyrazami). Działa ona na tej samej zasadzie co letter-spacing, tyle że zamiast liter odsuwamy od siebie wyrazy.

p { word-spacing: 5px; }
p { word-spacing: 2px; }
p { word-spacing: 0; }
p { word-spacing: -2px; }
p { word-spacing: -5px; }

Wyrazy z odstępem 5px

Wyrazy z odstępem 2px

Wyrazy z odstępem domyślnym (0)

Wyrazy z odstępem -2px

Wyrazy z odstępem -5px